Liên hệ

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Tỉnh PCI

Ban Pháp Chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội
 
Điện thoại: (84-4) 3577 1460, 3574 6983
Fax: (84-4) 3577 1459, 3577 0632
          vcci.pci@gmail.com
          

Website: www.vcci.com.vn


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com