• Vùng: Miền núi Phía Bắc
  • Chỉ số PCI năm 2016: 52.99
  • Xếp hạng PCI năm 2016: 63
  • Xếp hạng trong vùng 2016: 14
Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 8.42 8.11 7.49 7.47 8.52 8.94 7.09 7.75 8.47 8.27
Tiếp cận đất đai 5.24 6.22 5.05 4.51 6.15 5.53 5.65 4.39 5.18 4.78
Tính minh bạch 4.71 4.67 4.43 5.17 4.51 5.6 5.56 5.79 5.66 5.52
Chi phí thời gian 4.4 4.35 4.08 5.53 5.63 4.87 5.72 6.2 5.86 5.03
Chi phí không chính thức 6.1 6.52 5.38 5.83 4.54 4.52 5.06 3.24 4.23 3.34
Tính năng động 2.3 3.57 1.87 4.66 3.75 3.4 4.47 3.86 3.92 3.41
Hỗ trợ doanh nghiệp 2.44 7.59 5.48 4.62 2.83 3.34 4.52 4.97 5.3 5.36
Đào tạo lao động 3.73 3.26 4.35 5.51 4.95 4.44 5.38 5.54 5.87 6.22
Thiết chế pháp lý 2.62 2.5 3.51 2.71 4.27 3.76 5.5 5.12 4.83 5.62
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.22 5.05 4.82 3.77
PCI 40.18 41.02 45.43 53.55 50.98 50.55 52.3 52.04 54.44 52.99
Xếp hạng 40 60 63 52 63 61 61 61 58 63

  • Cao Bằng - UBND tỉnh: Gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp

    Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Eng chủ trì buổi gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp (DN) năm 2014 do UBND tỉnh tổ chức. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đinh Quế Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lý Hải Hầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các sở, ngành liên quan cùng 300 DN trên địa bàn tỉnh

  • Cao Bằng - Đối thoại Doanh Nghiệp 2013

    Ngày 15/05/2013 , UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp năm 2013.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com